0
84.449

Počet přeprav

0
783.188

Počet přepravených tun

0
35

Počet cílových destinací