Námořní přeprava

Přeprava kontejnerů i kusových zásilek přes světové oceány nebo short sea shipping v krátkých evropských relacích.
Váš kontejner doručíme dle požadávků door to door nebo do přístavu.

Přeprava celokontejnerových zásilek (FCL):

– Neustále hledáme nové možnosti a různé varianty pro celokontejnerové lodní přepravy do celého světa a to i s nakládkou mimo Českou republiku

– Přepravujeme i investiční celky a nadrozměrné zásilky po moři, ale i říční cestou – Přepravy pro speciální druhy zboží (nebezpečné zboží, potraviny, léčiva, apod.)

– Přeprava mrazírenských a chladírenských kontejnerů

– Pro zásilky JIT doručení přímým truckem

– Monitoring zásilek dle požadavků zákazníka

– Přepravy nejen do evropských přístavů

– Celosvětová síť spolehlivých partnerů

– Zajišťujeme clení a VGM

Námořní kusové zásilky (LCL):

– Jedná se o „dokládku do kontejneru“. Zákazník zde platí pouze objem, který jeho zásilka v kontejneru zabrala, nikoli za přepravu celého kontejneru

– Nabízíme exportní a importní přepravy do / z celého světa

– Ve spolupráci s různými konsolidátory nabízíme variantní řešení lišící se cenou a dobou dodání

– Přeprava a poradenství pro speciální zásilky (chemikálie, léčiva, křehké zboží, ceniny apod.)

Shortsea shipping

Jedná se o způsob námořní přepravy v krátkých evropských relacích zpravidla na bázi dodávek “ze dveří do dveří” (door to door). Shortsea shipping je perspektivní, spolehlivý a ekonomicky výhodný způsob přepravy, který je plnohodnotnou alternativou kamionové přepravě s minimálním dopadem na životní prostředí. Výhodou je používání 45’ palletwide High Cube kontejnerů s ložnou plochou pro 33 europalet v jedné vrstvě. Celkový transitní čas např. do Irska činí 6 dní (door/door).