Železniční přeprava

Přeprava nákladu v rámci ucelených vlaků, skupin vozů nebo samostatných vozových zásilek.
Naše nejvyužívanější železniční trasy vedou z Asie do Evropy a v rámci evropských států.

V současné době je železniční přeprava ekonomickým a v neposlední řadě ekologickým řešením v případě, že hledáte způsob, jak přepravit težké a velkoobjemové celky. Naše portfolio služeb v rámci železniční dopravy je následující:

– Mezinárodní a vnitrostátní přepravy zásilek ucelenými vlaky či ve vagónech

– Přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek

– Celní odbavení a poradenství

– Komplexní pojištění zásilek

– Využití speciálních kontejnerů na různé typy přeprav

– Zajištění překládky zboží na dále navazující silniční dopravu

Nespornou výhodou u naší nejvíce využívané trasy z Číny do Evropy je čas dopravy, který činí cca 3 týdny.